rasko ppozRASKO

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

gasnice Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów

Autoryzowany serwis producentów sprzętu gaśniczego
KZWM OGNIOCHRON S.A., GLORIA

Oceny i analizy zagrożeń pożarowych. Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Przeglądy, remonty i legalizacja gaśnic
Badania hydrantów i węży hydrantowych
Impregnacje ognioochronne. Zabezpieczeczenia ognioochronne przejść instalacyjnych
Szkolenia przeciwpożarowe i BHP
Sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego
Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Biuro Handlowe, Serwis (poniedziałek-piątek: 8-18)
01-267 Warszawa Wola, Jana Kazimierza 61

 

Przed wizytą konieczne potwierdzenie telefoniczne

 

tel/fax: 22 836 86 95   tel.kom: 600 482 218

 

Rabaty przy zakupach hurtowych i zleceniach na konserwację i naprawy sprzętu przeciwpożarowego

 

Napisz do nas: rasko@ppoz.waw.pl

 

 

ochrona przeciwpożarowa

doradztwo techniczne

ocena i analiza zagrożeń
pożarowych i wybuchowych

szkolenia przeciwpożarowe

szkolenia z zakresu ochrony p.pożimpregnacja ogniochronna
konstrukcji drewnianych, metalowych,
tkanin atestowanymi środkami
ogniochronnymi

napełnianie i ładowanie gaśnic

legalizacja gaśnic

oznakowanie obiektów p.poż

opracowania instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego

pomiary bezpieczeństwa
w zakresie bezpiecznej eksploatacji
urządzeń i sieci elektroenergetycznych
oraz instalacji piorunochronnych

pomiary instalacji elektrycznych

pomiary instalacji odgromowych

legalizacja butli ciśnieniowych

 

badania, remonty, konserwacja
hydrantów wewnętrznych
hydrantów zewnętrznych,
podręcznego sprzętu gaśniczego

przeglądy techniczne
gaśnic
hydrantów
agregatów gaśniczych

badania, remonty, konserwacja
hydrantów wewnętrznych

remonty i ładowanie
agregatów gaśniczych

remonty i modernizacja gaśnic

pomiary ciśnienia i wydajności
wody w hydrantach

pomiary szczelności i
wytrzymałosci węży hydrantowych

zabezpieczenia ognioochronne
przejść przewodów wodociągowych
kanalizacyjnych i innych między
strefami pożarowymi

Lampy awaryjne
Systemy oświetlenia awaryjnego włączające się podczas zaniku
oświetlenia podstawowego

 

SPRZEDAŻ

sprzęt przeciwpożarowy

gaśnice śniegowe

gaśnice proszkowe

gaśnice pianowe

gaśnice wodne mgłowe

gaśnice samochodowe

agregaty gaśnicze

wytwornice piany

węże gaśnicze

koce gaśnicze

podręczne zestawy
gaśnicze

prądownice

nalepki ostrzegawcze z
folii fotoluminescencyjnej

znaki ewakuacyjne i
przeciwpożarowe

znaki: nakazu i zakazu
ostrzegawcze
informacyjne

worki ewakuacyjne

worki bankowe

 

 

Współpracujemy z firmą BHP-BFM: www.bhppracy.pl    email: biuro@bhppracy.pl