lab-ellabProducent elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej

Urządzenia do pomiaru, rejestracji, sygnalizacji przekroczeń wartości alarmowych,sterowania i regulacji: wilgotności, temperatury, ciśnienia powietrza, pomiarów meteorologicznych, procesów przemysłowych i rolniczych (szklarnie, pieczarkarnie,budynki inwentarskie). Mierniki ze świadectwami wzorcowania potwierdzającymi jakość metrologiczną, koniecznymi przy wdrażanie systemów zarządzania jakością.Monitoring warunków środowiskowych HACCP, ISO, GMP.Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wykonuje: wzorcowanie urządzeń do pomiaru wilgotności, temperatury i ciśnienia, komór klimatycznych AP 067 oraz badania mikroklimatu pomieszczeń, itp.

Akredytacja PCA AB679. Certyfikaty: ISO 9001:2008 i PN-EN ISO/IEC 17025:2005


LAB-EL  Elektronika Laboratoryjna

05-816 Reguły k.Warszawy

ul. Herbaciana 9

Oficjalna strona firmowa: www.label.pl

poniedziałek-piątek: 8.30 - 16.30

tel: 22 753 61 30

fax: 22 753 61 35

 

higrometry, termohigrometry

termometry techniczne, laboratoryjne, biurowe

barometry, psychrometry

termografy, higrografy

wiatromierze, deszczomierze

stacje meteorologiczne

mierniki przepływów w kanałach otwartych

mierniki, czujniki, regulatory temperatury

mierniki, regulatory wilgotności

mierniki wilgotności gleby

mierniki promieniowania słońca

mierniki stężenia gazów toksycznych

mierniki stężenia tlenu, dwutlenku węgla

wilgotnościomierze

rejestratory temperatury i wilgotności

regulatory klimatu dla pieczarkarni

regulatory klimatu w szklarni

regulatory klimatu w budynkach inwentarskich

regulatory procesów przemysłowych

sterowniki procesami przemysłow

termometry

higrometyry

mierniki

regulatory

sterowniki

laboratorium wzorcujące akredytowane

wzorcowanie higrometrów, barometrów,
  termometrów, komór klimatycznych, cieplarek

świadectwa wzorcowania

Świadectwa wzorcowania termohigrometrów, higrometrów, barometrów, psychrometrów, termometrów elektronicznych, czujników, termometrów oporowych (rezystancyjnych), komór klimatycznych, cieplarek

laboratorium badawcze akredytowane

Wykonywanie pomiarów wilgotności, temperatury, ciśnienia w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, pomieszczeniach czystości z nadciśnieniem lub podciśnieniem, magazynach, archiwach, muzeach, obiektach zabytkowych, laboratoriach, pracowniach, środkach transportu

badania mikroklimatu pomieszczeń, komór
  klimatycznych, chłodni itp.

systemy monitorowania parametrów klimatu

monitoring warunków środowiskowych

maping parametrów klimatu

oprogramowanie monitoringu parametrów
  klimatu
  Wizualizacja, archiwizacja, alarmowanie

radiowa transmisja danych

sieci LONWORKS

 

INTERNETOWA STACJA METEO:  www.meteo.waw.pl

najlepsze